Ronny Carmans trekt N-VA- lijst gemeenteraadsverkiezingen

Op 3 december 2023, over deze onderwerpen: Fusie Ham- Tessenderlo

 

“Als voorzitter ben ik momenteel al de coach van het N-VA- afdelingsbestuur; nu zij mij unaniem het vertrouwen gegeven hebben als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal ik me met dezelfde gedrevenheid inzetten om een sterke lijst op de been te brengen.

Binnen het afdelingsbestuur was er ook consensus dat Liesbet Geyskens plaats 2 en Raf Weltens plaats 3 invullen. Met de huidige fractievoorzitter van respectievelijk Tessenderlo en Ham ben ik geflankeerd door 2 ervaren figuren. Samen gaan we alles op alles zetten om van de lijst met 31 kandidaten een hecht team te maken.”, zegt lijsttrekker Ronny Carmans.

“Als u, de kiezer, ons hiervoor het mandaat geeft, zullen wij ons als N-VA maximaal inzetten om te bouwen aan een team van 30.000 inwoners. Want N-VA vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen in zijn nieuwe fusiegemeente.”, besluit lijsttrekker Carmans

Ronny Carmans- lijsttrekker:
“Als oud- horeca-uitbater ligt het lokale ondernemersklimaat me na aan het hart. De bruisende handelskernen die er momenteel zijn in Tessenderlo en Ham moeten we dan ook koesteren en waar wenselijk en mogelijk verder versterken. Hierbij zijn volgens ons thema’s als mobiliteit & parkeren, communicatie met het gemeentebestuur en fiscaliteit van cruciaal belang.

Want N-VA is ervan overtuigd dat sterke lokale ondernemers één van pijlers zijn voor een welvarende gemeente!”

Liesbet Geyskens- 2e plaats- fractievoorzitter Tessenderlo:
“Met een diploma in de zorg, ligt ook in mijn politiek engagement een voorliefde voor ‘zachte’ thema’s als vrije tijd en sociale zaken voor de hand. Het uitgebreide aanbod aan Hamse en Looise verenigingen is één van de hoekstenen van het het publieke leven. We moeten hen zo maximaal mogelijk ondersteunen zodat ze ook in de fusiegemeente hun belangrijke rol binnen het sociaal weefsel verder kunnen vervullen.

Want N-VA is ervan overtuigd dat een rijk verenigingsleven één van de pijlers is voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt!”

Raf Weltens- 3e plaats- fractievoorzitter Ham:
“Als betrouwbaarheidsingenieur werk ik dagelijks aan veilige en optimale werkwijze, en performante installaties. Op gemeentelijk vlak vertaalt zich dit in het verbeteren van de dienstverlening, en optimale inzet en verbetering van de gemeentelijke infrastructuur.
Hiermee creëren we een uitmuntende dienstverlening voor alle inwoners in een veilige gemeente. Als vader van 3 tieners ben ik ook begaan met en betrokken bij het lokale verenigings- en sportleven.

Want N-VA is ervan overtuigd dat een dienstverlening op maat en ten dienste van de burger één van de pijlers is voor een gemeente waar het aangenaam wonen is!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is