Jeugd

De jeugd is de toekomst en dat zal ze altijd blijven. zonder haar nieuwe ideeën en enthousiasme zouden de maatschappij en onze gemeente snel verstarren en verzanden. De jeugd zorgt steeds voor een kritische en niet-alledaagse kijk op de dingen. N-VA Ham wil binnen de mogelijkheden van een gemeentelijk bestuur onze jeugd de ruimte verschaffen om zich te ontplooien en hen voor te bereiden op de volwassenheid. Het kan niet dat de jeugd daarvoor alternatieven moet zoeken in de naburige gemeenten.