Scholen & Onderwijs

Ham beschikt over een goed onderwijsaanbod voor het basis onderwijs. De scholen hebben niet alleen een onderwijskundige functie, maar tevens een belangrijke taak in de opvoeding van kinderen en het beleven van normen en waarden. Vanwege de invloed van de school op de vorming van kinderen is het van belang dat de school een veilige omgeving biedt.

Nieuws over dit onderwerp

N141 Fase 2 komt er zeker

Er is door de meerderheid altijd beweerd dat de werken van Fase 2 binnen het half jaar na het beëindigen van Fase 1 zou starten. Echter tijdens de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) van 16 …