Veiligheid

De N-VA vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Iedereen moet op straat kunnen lopen zonder de angst slachtoffer te worden van criminaliteit of asociaal gedrag. Criminaliteit en gevoelens van onveiligheid hangen samen met de kwaliteit van de openbare ruimte en sociale controle. Met name alertheid van het gemeentebestuur en de politie is een vereiste voor een veilige buurt of wijk. Daarom moet vervuiling en vormen van overlast aangepakt worden. Maar ook de burgers zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid en sociale controle in hun buurt of wijk door zelf het goede voorbeeld te geven en zonodig anderen daarop aan te spreken.
 

Nieuws over dit onderwerp

Huisdiersticker moet in Ham dierenlevens redden

Op vraag van N-VA-fractieleider Farid Van Geldorp heeft het gemeentebestuur ingestemd om huisdierstickers te bestellen. Voor de hulpdiensten is het niet alleen belangrijk om te weten hoeveel personen …