Bestuur en Organisatie

De N-VA kiest voor een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in het gemeentebestuur, waarbij betrokkenheid met de samenleving een eerste vereiste is.

Voor een goede belangenbehartiging is het tevens noodzakelijk aandacht te hebben voor de kwaliteit van onze vertegenwoordigers, vooral als het gaat om leden van het dagelijks bestuur. De belangen van een gemeente met een organisatie van tientallen medewerkers en een begroting van ettelijke miljoenen euro zijn zo groot, dat bestuurlijke kwaliteit onontbeerlijk is bij de keuze van schepenen. De schepenen dienen vlot bereikbaar en beschikbaar te zijn en een directe maatschappelijke binding te hebben met onze gemeente.

De gemeentelijke organisatie moet meer aandacht besteden aan de behartiging van de belangen van de burgers. Het is hierbij zeer wenselijk dat, voor zover dit nog niet het geval is, ook de ambtelijke top voeling heeft met de plaatselijke problematiek.
 

Nieuws over dit onderwerp

Geeft u onze fusiegemeente mee vorm?

Wij, N-VA Ham en Tessenderlo, peilen graag naar uw voorstellen voor onze nieuwe fusiegemeente. Wilt u graag uw mening delen? Vul dan hier https://ham.n-va.be/enquete/fusie onze bevraging in!  …

Voorlopig geen fusie voor Ham

Tijdens de gemeenteraad van 3 maart 2016 vroeg fractieleider Farid Van Geldorp of er voor Ham reeds verkennende gespreken waren opgestart met 1 of meerdere buurgemeentes en of de bevolking betrokken …

Meerderheid vergeet regels eigen reglement

Tijdens de gemeenteraad van februari werd er beslist om dhr Ivo Van Hove als Ereburger van Ham te benoemen. Tot zover was er niets aan de hand, echter toen de stemming moest komen in de gemeenteraad …