Openbare ruimte

Veilige en schone wijken en buurten zijn een minimale voorwaarde om zich thuis te voelen. Dit is echter niet genoeg; ook de eigen verantwoordelijkheid en sociale en educatieve aspecten spelen een rol. Werken aan de leefbaarheid van onze gemeente is een continu proces. De sleutel tot succes is een aanpak die tot stand komt in samenspraak met de burgers. zij dienen ook betrokken te worden bij de uitvoering. Pas als de inbreng van de betrokkenen van meet af aan serieus wordt genomen ontstaat een draagvlak voor goede oplossingen. De kwaliteit van de openbare ruimte is mede bepalend voor een goed leefklimaat.
 

Nieuws over dit onderwerp

Aan de slag voor onze bijen, hommels,vlinders ....

Het gaat niet goed met onze bijen,maar iedereen kan helpen! Tips voor bedrijven. Inzaaien van bloemenweiden op vele ongebruikte ruimtes. Van gazon naar "bloemenweide" Inzaaien van bloemenakkers die …

N-VA Ham vraagt aandacht voor de Bij

Wat is er aan de hand met de bij? De populatie bijen dreigt uit te sterven. Het is dus geen goed nieuws dat vanaf 2013 meer dan 34% van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde. Waarom zijn …