Inspraak en Verantwoordelijkheid

Via allerlei infovergaderingen en adviesraden wekken gemeentebesturen de indruk te luisteren naar hun inwoners. Inspraak is natuurlijk zeer belangrijk, maar ‘uitspraak’ – de burgers actief betrekken bij de uitvoering van het beleid – is nog beter. uiteraard is het de verantwoordelijkheid van verkozen politici om beslissingen te nemen. Maar dat neemt niet weg dat ook de inwoners hun rol moeten spelen bij de uitvoering van dat besliste beleid. Inburgeringscoaches die nieuwkomers vrijwillig helpen met hun integratie, jeugdverenigingen die zwerfvuil opruimen, buurtcomités die parkjes en speelpleinen in de buurt onderhouden, …

Inwoners verantwoordelijkheid geven om zelf actie te ondernemen, daar gaat het om.
 

Nieuws over dit onderwerp

Geeft u onze fusiegemeente mee vorm?

Wij, N-VA Ham en Tessenderlo, peilen graag naar uw voorstellen voor onze nieuwe fusiegemeente. Wilt u graag uw mening delen? Vul dan hier https://ham.n-va.be/enquete/fusie onze bevraging in!  …

Voorlopig geen fusie voor Ham

Tijdens de gemeenteraad van 3 maart 2016 vroeg fractieleider Farid Van Geldorp of er voor Ham reeds verkennende gespreken waren opgestart met 1 of meerdere buurgemeentes en of de bevolking betrokken …